ЯГОТИНСЬКА М╤СЬКА РАДА
оф╕ц╕йний сайт
15-12-2017 21:51
ДЕРЖАВНА РЕ╢СТРАЦ╤Я ЗМ╤Н ДО В╤ДОМОСТЕЙ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ, ЩО М╤СТЯТЬСЯ В ╢ДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ РЕ╢СТР╤ ЮРИДИЧНИХ ОС╤Б, Ф╤ЗИЧНИХ ОС╤Б-П╤ДПРИ╢МЦ╤В ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ

ПЕРЕЛ╤К ДОКУМЕНТ╤В НЕОБХ╤ДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

- заява про державну ре╓страц╕ю зм╕н до в╕домостей про юридичну особу, що м╕стяться в ╢диному державному ре╓стр╕;

- прим╕рник ориг╕налу (нотар╕ально засв╕дчена коп╕я) р╕шення уповноваженого органу управл╕ння юридично╖ особи про зм╕ни, що вносяться до ╢диного державного ре╓стру, кр╕м внесення зм╕н до ╕нформац╕╖ про к╕нцевих бенеф╕ц╕арних власник╕в (контролер╕в) юридично╖ особи, у тому числ╕ к╕нцевих бенеф╕ц╕арних власник╕в (контролер╕в) ╖╖ засновника, якщо засновник - юридична особа, про м╕сцезнаходження та про зд╕йснення зв’язку з юридичною особою;

Р╕шення уповноваженого органу управл╕ння юридично╖ особи, що пода╓ться для державно╖ ре╓страц╕╖ зм╕н до в╕домостей про юридичну особу, що м╕стяться в ╢диному державному ре╓стр╕, виклада╓ться у письмов╕й форм╕, прошива╓ться, пронумерову╓ться та п╕дпису╓ться засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних збор╕в (у раз╕ прийняття такого р╕шення загальними зборами). Справжн╕сть п╕дпис╕в на такому р╕шенн╕ нотар╕ально засв╕дчу╓ться, кр╕м випадк╕в, передбачених законом.

Д╕я абзацу другого цього пункту в частин╕ нотар╕ального засв╕дчення справжност╕ п╕дпису не поширю╓ться на державну ре╓страц╕ю зм╕н до в╕домостей про державний орган, орган м╕сцевого самоврядування, громадське об’╓днання чи благод╕йну орган╕зац╕ю, що м╕стяться в ╢диному державному ре╓стр╕, а також на державну ре╓страц╕ю зм╕н до в╕домостей про юридичну особу, що вносяться на п╕дстав╕ розпорядчого акта державного органу, органу м╕сцевого самоврядування.

Справжн╕сть п╕дпис╕в на р╕шенн╕, що пода╓ться для державно╖ ре╓страц╕╖ зм╕н до в╕домостей про громадське об’╓днання чи благод╕йну орган╕зац╕ю, що м╕стяться в ╢диному державному ре╓стр╕, нотар╕ально засв╕дчу╓ться лише у раз╕ наявност╕ тако╖ вимоги в установчих документах в╕дпов╕дного громадського об’╓днання чи благод╕йно╖ орган╕зац╕╖;

- документ, що п╕дтверджу╓ ре╓страц╕ю ╕ноземно╖ особи в кра╖н╕ ╖╖ м╕сцезнаходження (витяг ╕з торговельного, банк╕вського, судового ре╓стру тощо), - у раз╕ зм╕н, пов’язаних ╕з входженням до складу засновник╕в юридично╖ особи ╕ноземно╖ юридично╖ особи;

- документ про сплату адм╕н╕стративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 Закону;

- установчий документ юридично╖ особи в нов╕й редакц╕╖ - у раз╕ внесення зм╕н, що м╕стяться в установчому документ╕;

установчий документ виклада╓ться у письмов╕й форм╕, прошива╓ться, пронумерову╓ться та п╕дпису╓ться засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних збор╕в (у раз╕ прийняття такого р╕шення загальними зборами, кр╕м випадк╕в заснування юридично╖ особи). Справжн╕сть п╕дпис╕в на установчому документ╕ нотар╕ально засв╕дчу╓ться, кр╕м випадк╕в, передбачених законом.

Д╕я абзацу першого цього пункту в частин╕ нотар╕ального засв╕дчення справжност╕ п╕дпису не поширю╓ться на державну ре╓страц╕ю створення юридично╖ особи (кр╕м створення в результат╕ вид╕лу, злиття, перетворення, под╕лу), а також на державну ре╓страц╕ю створення державного органу, органу м╕сцевого самоврядування або на державну ре╓страц╕ю зм╕н до в╕домостей про державний орган, орган м╕сцевого самоврядування, громадське об’╓днання чи благод╕йну орган╕зац╕ю, що м╕стяться в ╢диному державному ре╓стр╕.

Справжн╕сть п╕дпис╕в на установчому документ╕ громадського об’╓днання чи благод╕йно╖ орган╕зац╕╖ нотар╕ально засв╕дчу╓ться лише у раз╕ наявност╕ тако╖ вимоги в установчих документах в╕дпов╕дного громадського об’╓днання чи благод╕йно╖ орган╕зац╕╖;

- прим╕рник ориг╕налу (нотар╕ально засв╕дчена коп╕я) передавального акта або розпод╕льчого балансу - у раз╕ внесення зм╕н, пов’язаних ╕з внесенням даних про юридичну особу, правонаступником яко╖ ╓ заре╓стрована юридична особа;

Передавальний акт (у раз╕ злиття, при╓днання, перетворення) та розпод╕льчий баланс (у раз╕ под╕лу або вид╕лу) юридично╖ особи повинн╕ в╕дпов╕дати вимогам, встановленим законом. Справжн╕сть п╕дпис╕в на передавальному акт╕ та розпод╕льчому баланс╕ юридично╖ особи нотар╕ально засв╕дчу╓ться, кр╕м випадк╕в, передбачених законом.

Д╕я абзацу першого цього пункту в частин╕ нотар╕ального засв╕дчення справжност╕ п╕дпису не поширю╓ться на державну ре╓страц╕ю створення державного органу, органу м╕сцевого самоврядування або на державну ре╓страц╕ю зм╕н до в╕домостей про державний орган, орган м╕сцевого самоврядування, громадське об’╓днання чи благод╕йну орган╕зац╕ю, що м╕стяться в ╢диному державному ре╓стр╕.

Справжн╕сть п╕дпис╕в на передавальному акт╕ та розпод╕льчому баланс╕ громадського об’╓днання чи благод╕йно╖ орган╕зац╕╖ нотар╕ально засв╕дчу╓ться лише у раз╕ наявност╕ тако╖ вимоги в установчих документах в╕дпов╕дного громадського об’╓днання чи благод╕йно╖ орган╕зац╕╖;

- прим╕рник ориг╕налу (нотар╕ально засв╕дчена коп╕я) р╕шення уповноваженого органу управл╕ння юридично╖ особи про вих╕д ╕з складу засновник╕в (учасник╕в) та/або заява ф╕зично╖ особи про вих╕д ╕з складу засновник╕в (учасник╕в), справжн╕сть п╕дпису на як╕й нотар╕ально засв╕дчена, та/або договору, ╕ншого документа про перех╕д чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) кап╕тал╕ (пайовому фонд╕) юридично╖ особи, та/або р╕шення уповноваженого органу управл╕ння юридично╖ особи про примусове виключення ╕з складу засновник╕в (учасник╕в) юридично╖ особи або ксерокоп╕я св╕доцтва про смерть ф╕зично╖ особи, судове р╕шення про визнання ф╕зично╖ особи безв╕сно в╕дсутньою - у раз╕ внесення зм╕н, пов’язаних ╕з зм╕ною складу засновник╕в (учасник╕в) юридично╖ особи;

- заява про обрання юридичною особою спрощено╖ системи оподаткування та/або ре╓страц╕йна заява про добров╕льну ре╓страц╕ю як платника податку на додану варт╕сть, та/або заява про включення до Ре╓стру неприбуткових установ та орган╕зац╕й за формами, затвердженими в╕дпов╕дно до законодавства, - за бажанням заявника у раз╕ внесення до установчих документ╕в зм╕н, як╕ впливають на систему його оподаткування;

- У раз╕ подання документ╕в, кр╕м випадку, коли в╕домост╕ про повноваження цього представника м╕стяться в ╢диному державному ре╓стр╕, представником додатково пода╓ться прим╕рник ориг╕налу (нотар╕ально засв╕дчена коп╕я) документа, що засв╕дчу╓ його повноваження.

- У раз╕ участ╕ представника засновника (учасника) юридично╖ особи у прийнятт╕ р╕шення уповноваженим органом управл╕ння юридично╖ особи додатково пода╓ться прим╕рник ориг╕налу (нотар╕ально засв╕дчена коп╕я) документа, що засв╕дчу╓ його повноваження.

- Якщо документи подаються особисто, заявник пред’явля╓ св╕й паспорт громадянина Укра╖ни або тимчасове посв╕дчення громадянина Укра╖ни, або паспортний документ ╕ноземця, або посв╕дчення особи без громадянства, або посв╕дку на пост╕йне або тимчасове проживання.

РОЗМ╤Р ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ ЗА АДМ╤Н╤СТРАТИВНУ ПОСЛУГУ

- Адм╕н╕стративний зб╕р становить 480 грн.

- За державну ре╓страц╕ю зм╕н до в╕домостей про громадське об’╓днання чи благод╕йну орган╕зац╕ю адм╕н╕стративний зб╕р становить 160 грн.

- Адм╕н╕стративний зб╕р не справля╓ться за державну ре╓страц╕ю зм╕н до в╕домостей про юридичну особу, у тому числ╕ зм╕н до установчих документ╕в, пов’язаних з приведенням ╖х у в╕дпов╕дн╕сть ╕з законами Укра╖ни у строк, визначений цими законами.

- Державна ре╓страц╕я зм╕н протягом 2 годин - у п’ятикратному розм╕р╕ адм╕н╕стративного збору за в╕дпов╕дну ре╓страц╕ю (додатково до адм╕н╕стративного збору).

- Державна ре╓страц╕я зм╕н протягом 6 годин - у подв╕йному розм╕р╕ адм╕н╕стративного збору за в╕дпов╕дну ре╓страц╕ю (додатково до адм╕н╕стративного збору).

Банк отримувача: ГУ ДКСУ в Ки╖вськ╕й област╕
МФО: 821018
Код платежу: 22010300
Код отримувача (╢ДРПОУ): 37341116
Отримувач платежу: УК в Яготинському район╕/м. Яготин/22010300
Рахунок: 31411501700667
Сплата за ре╓страц╕ю зм╕н

Банк отримувача: ГУ ДКСУ в Ки╖вськ╕й област╕
МФО: 821018
Код платежу: 22012900
Код отримувача (╢ДРПОУ): 37341116
Отримувач платежу: УК в Яготинському район╕/м. Яготин/22012900
Рахунок: 31416540700667
Плата за скорочення терм╕н╕в.

Кому нада╓ться: юридична особа

Варт╕сть послуги: адм╕н╕стративна послуга ╓ платною (кр╕м внесення зм╕н до ╕нформац╕╖ про зд╕йснення зв’язку з юридичною особою та кр╕м внесення зм╕н до в╕домостей про юридичну особу, у тому числ╕ зм╕н до установчих документ╕в, пов’язаних ╕з приведенням ╖х у в╕дпов╕дн╕сть ╕з законами Укра╖ни у строк, визначений цими законами).

Терм╕н надання послуги: протягом 24 годин п╕сля надходження документ╕в, поданих для державно╖ ре╓страц╕╖ кр╕м вих╕дних та святкових дн╕в.

Скорочен╕ строки: протягом 2 або 6 годин п╕сля надходження документ╕в, поданих для державно╖ ре╓страц╕╖ кр╕м вих╕дних та святкових дн╕в.

ФОРМИ ДОКУМЕНТ╤В (ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ)

Заява про державну ре╓страц╕ю зм╕н до в╕домостей про юридичну особу (бланк заяви)76кБ
Скачати

ЗАКОНОДАВЧ╤ АКТИ УКРА╥НИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон Укра╖ни в╕д 15.05.2003 № 755-IV "Про державну ре╓страц╕ю юридичних ос╕б, ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в та громадських формувань" (стаття 14,15,18).

Закон Укра╖ни в╕д 01.01.2016 № 280/97 “Про м╕сцеве самоврядування в Укра╖н╕” (стаття 38, частина 1, пункту “б”, п╕дпункт 7-8).

Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 25.12.2015 № 1133 “Про надання послуг у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖ юридичних ос╕б, ф╕зичних ос╕б-п╕дпри╓мц╕в та громадських формувань у скорочен╕ строки”.

Постанова Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни в╕д 19.12.2012 № 1212 "Про затвердження Порядку ведення Ре╓стру громадських об’╓днань та обм╕ну в╕домостями м╕ж зазначеним Ре╓стром ╕ ╢диним державним ре╓стром юридичних ос╕б та ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в".

Наказ М╕н╕стерства юстиц╕╖ Укра╖ни в╕д 18.11.2016 № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфер╕ державно╖ ре╓страц╕╖ юридичних ос╕б, ф╕зичних ос╕б – п╕дпри╓мц╕в та громадських формувань", заре╓стрований в М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 18.11.2016 за № 1500/29630.

«Порядок державно╖ ре╓страц╕╖ юридичних ос╕б, ф╕зичних ос╕б-п╕дпри╓мц╕в та громадських формувань, що не мають статусу юридично╖ особи», затверджений наказом М╕н╕стерства юстиц╕╖ Укра╖ни в╕д 09.02.2016 № 359/5, заре╓стрований в М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 09.02.2016 за № 200/28330.

«Порядок функц╕онування порталу електронних серв╕с╕в юридичних ос╕б, ф╕зичних ос╕б-п╕дпри╓мц╕в та громадських формувань, що не мають статусу юридично╖ особи», затверджений наказом М╕н╕стерства юстиц╕╖ Укра╖ни в╕д 23.03.2016 № 784/5, заре╓стрований в М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 23.03.2016 за № 427/28557.

"Вимоги до написання найменування юридично╖ особи, ╖╖ в╕докремленого п╕дрозд╕лу, громадського формування, що не ма╓ статусу юридично╖ особи, кр╕м орган╕зац╕╖ профсп╕лки", затверджен╕ наказом М╕н╕стерства юстиц╕╖ Укра╖ни в╕д 05.03.2012 № 368/5 заре╓строван╕ в М╕н╕стерств╕ юстиц╕╖ Укра╖ни 05.03.2012 за № 367/20680.

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ

Документи для державно╖ ре╓страц╕╖ можуть подаватися у паперов╕й або електронн╕й форм╕ rp.irc.gov.ua

У паперов╕й форм╕ документи подаються особисто заявником або поштовим в╕дправленням.

У раз╕ подання документ╕в представником додатково пода╓ться прим╕рник ориг╕налу (нотар╕ально засв╕дчена коп╕я) документа, що засв╕дчу╓ його повноваження.

РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛУГИ

1. Державна ре╓страц╕я зм╕н до в╕домостей про юридичну особу.

2.Виписка сформована за результатом проведення ре╓страц╕йно╖ д╕╖.

3. Пов╕домлення про зупинення розгляду документ╕в.

4. Пов╕домлення про в╕дмову у державн╕й ре╓страц╕╖.

Виписка з ╢диного державного ре╓стру юридичних ос╕б, ф╕зичних ос╕б - п╕дпри╓мц╕в та громадських формувань (дал╕ - виписка) - документ в електронн╕й форм╕, який форму╓ться та оновлю╓ться за результатами проведення ре╓страц╕йних д╕й.

Пов╕домлення про зупинення розгляду документ╕в розм╕щуються на портал╕ електронних серв╕с╕в у день зупинення та надсилаються заявнику на адресу його електронно╖ пошти.

Пов╕домлення про в╕дмову у державн╕й ре╓страц╕╖ ╕з зазначенням виключного перел╕ку п╕дстав для в╕дмови та р╕шення суб’╓кта державно╖ ре╓страц╕╖ про в╕дмову у державн╕й ре╓страц╕╖ розм╕щуються на портал╕ електронних серв╕с╕в у день в╕дмови у державн╕й ре╓страц╕╖.

М╤СЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

В╕дд╕л ре╓страц╕йних повноважень та ведення ре╓стру територ╕ально╖ громади Яготинсько╖ м╕сько╖ ради

07700, м. Яготин Ки╖всько╖ област╕, вул. Каштанова Алея, 1, прим. 3.

Прийомн╕ дн╕:

Середа: з 9.00 до 18.00 (з 13.00 до 13.45 перерва на в╕дпочинок)
П’ятниця: з 9.00 до 13.00

Телефон (дов╕дки): (04575) 5-65-11
E-mail: yagotinvr@ukr.net


            


© 2013 Розробка та техн╕чна п╕дтримка ╤СП Т╤М. Вс╕ права застережено. Сайт працю╓ на основ╕ CMS "Adviser".
При повному або частковому використанн╕ матер╕ал╕в, що розм╕щен╕ на сайт╕, посилання на сайт обов'язкове.
В╕дпов╕дальн╕сть за достов╕рн╕сть матер╕ал╕в поклада╓ться на ╖х автор╕в. Адм╕н╕страц╕я сайту не завжди под╕ля╓ думку автор╕в наведених матер╕ал╕в.