ЯГОТИНСЬКА М╤СЬКА РАДА
оф╕ц╕йний сайт
17-12-2017 02:36
ПЕРЕЛ╤К ДОКУМЕНТ╤В НЕОБХ╤ДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

Для зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання особа або ╖╖ представник пода╓ заяву за формою зг╕дно з додатком 11 до Правил ре╓страц╕╖ м╕сця проживання.

У визначених законодавством випадках, зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання зд╕йсню╓ться на п╕дстав╕:

* Р╕шення суду, яке набрало законно╖ сили, про позбавлення права власност╕ на житлове прим╕щення або права користування житловим прим╕щенням, про виселення, про зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання особи, про визнання особи безв╕сно в╕дсутньою або оголошення ╖╖ померлою;

* Св╕доцтва про смерть;

╤нших документ╕в, як╕ св╕дчать про припинення:

* п╕дстав для перебування на територ╕╖ Укра╖ни ╕ноземц╕в та ос╕б без громадянства;

* п╕дстав для проживання бездомно╖ особи у спец╕ал╕зован╕й соц╕альн╕й установ╕, заклад╕ соц╕ального обслуговування та соц╕ального захисту (письмове пов╕домлення соц╕ально╖ установи, закладу соц╕ального обслуговування та соц╕ального захисту);

* п╕дстав на право користування житловим прим╕щенням (зак╕нчення строку д╕╖ договору оренди, найму, п╕днайму житлового прим╕щення, строку навчання в навчальному заклад╕ (у раз╕ ре╓страц╕╖ м╕сця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), в╕дчуження житла та ╕нших визначених законодавством документ╕в).

* Зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання у зв’язку з припиненням п╕дстав для проживання бездомно╖ особи у спец╕ал╕зован╕й соц╕альн╕й установ╕, заклад╕ соц╕ального обслуговування та соц╕ального захисту та припинення п╕дстав на право користування житловим прим╕щенням зд╕йсню╓ться за клопотанням уповноважено╖ особи закладу / установи або за заявою власника / наймача житла або ╖х представник╕в.

* Зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання д╕тей сир╕т та д╕тей, позбавлених батьк╕вського п╕клування, ос╕б, стосовно яких встановлено оп╕ку чи п╕клування, зд╕йсню╓ться за погодженням з органами оп╕ки ╕ п╕клування.

Разом ╕з заявою особа пода╓:

* документ, до якого вносяться в╕домост╕ про зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання. Якщо дитина не досягла 16-р╕чного в╕ку, пода╓ться св╕доцтво про народження;

* квитанц╕ю про сплату адм╕н╕стративного збору;

* в╕йськовий квиток або посв╕дчення про приписку (для громадян, як╕ п╕длягають взяттю на в╕йськовий обл╕к або перебувають на в╕йськовому обл╕ку).

У раз╕ подання заяви представником особи додатково подаються:

* документ, що посв╕дчу╓ особу представника;

* документ, що п╕дтверджу╓ повноваження особи як представника, кр╕м випадк╕в, коли заява пода╓ться законними представниками малол╕тньо╖ дитини - батьками (усиновлювачами).

Зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання особи за заявою законного представника зд╕йсню╓ться за згодою ╕нших законних представник╕в.

У раз╕ ре╓страц╕╖ м╕сця проживання батьк╕в за р╕зними адресами зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання дитини, яка не досягла 14 рок╕в, разом з одним ╕з батьк╕в зд╕йсню╓ться за письмовою згодою другого з батьк╕в у присутност╕ особи, яка прийма╓ заяву або на п╕дстав╕ засв╕дчено╖ в установленому порядку письмово╖ згоди другого з батьк╕в (кр╕м випадк╕в, коли м╕сце проживання дитини визначено в╕дпов╕дним р╕шенням суду або р╕шенням органу оп╕ки та п╕клування).

РОЗМ╤Р ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ ЗА АДМ╤Н╤СТРАТИВНУ ПОСЛУГУ

За зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання стягу╓ться адм╕н╕стративний зб╕р:

У раз╕ звернення особи протягом встановленого законом строку у розм╕р╕ 0,0085 розм╕ру м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (12,33 грн);

У раз╕ звернення особи з порушенням встановленого законом строку - у розм╕р╕ 0,0255 розм╕ру м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (36,98 грн);

У раз╕ ре╓страц╕╖ м╕сця проживання одночасно ╕з зняттям з попереднього м╕сця проживання адм╕н╕стративний зб╕р стягу╓ться лише за одну адм╕н╕стративну послугу та зарахову╓ться до м╕сцевого бюджету за новим м╕сцем проживання.

Рекв╕зити рахунку:

Отримувач:
Код отримувача:
Банк отримувача:
МФО:
Номер рахунку:
Код класиф╕кац╕╖ доход╕в бюджету:
Найменування плати: Плата за надання адм╕н╕стративних послуг (ре╓страц╕я / зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання)

ФОРМИ ДОКУМЕНТ╤В (ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ)

Заява про зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання2кБ
Скачати

ЗАКОНОДАВЧ╤ АКТИ УКРА╥НИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон Укра╖ни “Про свободу пересування та в╕льний виб╕р м╕сця проживання в Укра╖н╕”.
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
КМУ в╕д 02.03.2016р. № 20 « Про затвердження Правил ре╓страц╕╖ м╕сця проживання та Порядку передач╕ органами ре╓страц╕╖ ╕нформац╕╖ до ╢диного державного демограф╕чного ре╓стру».
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-п

ПЕРЕЛ╤К П╤ДСТАВ В╤ДМОВИ У НАДАНН╤ АДМ╤Н╤СТРАТИВНО╥ ПОСЛУГИ

* Особа не подала документ╕в або ╕нформац╕╖, необх╕дних для зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання;

* Подан╕ документи ╓ нед╕йсними або у них м╕ститься недостов╕рна ╕нформац╕я;

* Для зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання звернулась особа, яка не досягла 14-р╕чного в╕ку.

Р╕шення про в╕дмову у знятт╕ з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання прийма╓ться в день звернення особи або ╖╖ представника шляхом зазначення у заяв╕ про зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання п╕дстав в╕дмови. Заява поверта╓ться особ╕ або ╖╖ представнику.

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ

Заява ф╕зично╖ особи /законного представника/ представника на п╕дстав╕ дов╕реност╕, посв╕дчено╖ в установленому законом порядку.

РЕЗУЛЬТАТИ ПОСЛУГИ

Внесення в╕домостей про зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання до паспорта громадянина Укра╖ни, тимчасового посв╕дчення громадянина Укра╖ни, посв╕дки на пост╕йне проживання, посв╕дки на тимчасове проживання, посв╕дчення б╕женця, посв╕дчення особи, яка потребу╓ додаткового захисту, посв╕дчення особи, як╕й надано тимчасовий захист (дал╕- документ, до якого вносяться в╕домост╕ про м╕сце проживання), а в╕домост╕ про ре╓страц╕ю м╕сця перебування до дов╕дки про звернення за захистом в Укра╖н╕ (шляхом проставлення в них в╕дпов╕дного штампа ре╓страц╕╖ м╕сця проживання / перебування особи за формою зг╕дно з додатком 1 до Правил ре╓страц╕╖ м╕сця проживання).

В╕домост╕ про зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання вносяться до паспорта громадянина Укра╖ни:

- у вигляд╕ книжечки (зразка 1993 року) – шляхом проставлення в ньому штампа ре╓страц╕╖ м╕сця проживання особи

- у форм╕ картки (зразка 2015 року) – шляхом внесення ╕нформац╕╖ до безконтактного електронного нос╕я, який ╕мплантовано у такий паспорт, у раз╕ наявност╕ робочих станц╕й та п╕дключення органу ре╓страц╕╖ до ╢диного державного демограф╕чного ре╓стру (Ре╓стру).

У раз╕ не п╕дключення органу ре╓страц╕╖ до Ре╓стру особ╕ вида╓ться дов╕дка про зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання.

М╤СЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

В╕дд╕л ре╓страц╕йних повноважень та ведення ре╓стру територ╕ально╖ громади Яготинсько╖ м╕сько╖ ради

07700, м. Яготин Ки╖всько╖ облвст╕, вул. Каштанова Алея, 4.

Прийомн╕ дн╕:

Середа: з 9.00 до 18.00 (з 13.00 до 13.45 перерва на в╕дпочинок)
П’ятниця: з 9.00 до 16.45 (з 13.00 до 13.45 перерва на в╕дпочинок)

Телефон (дов╕дки): (04575) 5-65-11
E-mail: yagotinvr@ukr.net

Кому нада╓ться: Ф╕зична особа

Зд╕йсню╓ться в день звернення особи.


            


© 2013 Розробка та техн╕чна п╕дтримка ╤СП Т╤М. Вс╕ права застережено. Сайт працю╓ на основ╕ CMS "Adviser".
При повному або частковому використанн╕ матер╕ал╕в, що розм╕щен╕ на сайт╕, посилання на сайт обов'язкове.
В╕дпов╕дальн╕сть за достов╕рн╕сть матер╕ал╕в поклада╓ться на ╖х автор╕в. Адм╕н╕страц╕я сайту не завжди под╕ля╓ думку автор╕в наведених матер╕ал╕в.