ЯГОТИНСЬКА М╤СЬКА РАДА
оф╕ц╕йний сайт
17-12-2017 02:27
ПЕРЕЛ╤К ДОКУМЕНТ╤В НЕОБХ╤ДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ

* Заяву за формами, наведеними в╕дпов╕дно у додатках 6,7 або 8 до Правил ре╓страц╕╖ м╕сця проживання;

* Документ, до якого вносяться в╕домост╕ про м╕сце проживання/перебування (паспорт громадянина Укра╖ни, тимчасове посв╕дчення громадянина Укра╖ни, посв╕дка на пост╕йне проживання, посв╕дка на тимчасове проживання, посв╕дчення б╕женця, посв╕дчення особи, яка потребу╓ додаткового захисту, посв╕дчення особи, як╕й надано тимчасовий захист, дов╕дка про звернення за захистом в Укра╖н╕);

* Св╕доцтво про народження (дляос╕б, що не досягли 16-р╕чного в╕ку;

* Квитанц╕ю про сплату адм╕н╕стративного збору (у раз╕ ре╓страц╕╖ м╕сця проживання одночасно ╕з зняттям з попереднього м╕сця проживання адм╕н╕стративний зб╕р стягу╓ться лише за одну послугу);

* Документи, що п╕дтверджують:
- право на проживання в житл╕ – ордер, св╕доцтво про право власност╕, догов╕р найму (п╕днайму, оренди),

- р╕шення суду, яке набрало законно╖ сили, про надання особ╕ права на вселення до житлового прим╕щення, визнання за особою права користування житловим прим╕щенням або права власност╕ на нього, права на ре╓страц╕ю м╕сця проживання або ╕нш╕ документи.

У раз╕ в╕дсутност╕ зазначених документ╕в ре╓страц╕я особи зд╕йсню╓ться за згодою власника/сп╕ввласник╕в житла, наймача та член╕в його с╕м╖ на ре╓страц╕ю м╕сця проживання (зазначен╕ документи або згода не вимагаються при ре╓страц╕╖ м╕сця проживання неповнол╕тн╕х за адресою ре╓страц╕╖ м╕сця проживання батьк╕в / одного з батьк╕в або законного представника /представник╕в);

* Право на перебування або взяття на обл╕к у спец╕ал╕зован╕й соц╕альн╕й установ╕, заклад╕ соц╕ального обслуговування та соц╕ального захисту особи - дов╕дка про прийняття на обслуговування в спец╕ал╕зован╕й соц╕альн╕й установ╕, заклад╕ соц╕ального обслуговування та соц╕ального захисту особи зг╕дно з додатком 9 до Правил ре╓страц╕╖ м╕сця проживання), коп╕я посв╕дчення про взяття на обл╕к бездомно╖ особи, форма якого затверджу╓ться М╕нсоцпол╕тики (для ос╕б, як╕ перебувають на обл╕ку у цих установах або закладах);

* Проходження служби у в╕йськов╕й частин╕, адреса яко╖ зазнача╓ться п╕д час ре╓страц╕╖, - дов╕дка про проходження служби у в╕йськов╕й частин╕, видана командиром в╕йськово╖ частини за формою зг╕дно з додатком 10 до Правил ре╓страц╕╖ м╕сця проживання (для в╕йськовослужбовц╕в, кр╕м в╕йськовослужбовц╕в строково╖ служби);

* В╕йськовий квиток або посв╕дчення про приписку (для громадян, як╕ п╕длягають взяттю на в╕йськовий обл╕к або перебувають на в╕йськовому обл╕ку);

* Заяву про зняття особи з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання за формою зг╕дно з додатком 11 до Правил ре╓страц╕╖ м╕сця проживання (у раз╕ зд╕йснення ре╓страц╕╖ м╕сця проживання одночасно ╕з зняттям з ре╓страц╕╖ попереднього м╕сця проживання).

У РАЗ╤ ПОДАННЯ ЗАЯВИ ПРЕДСТАВНИКОМ ОСОБИ ДОДАТКОВО ПОДАЮТЬСЯ:

* документ, що посв╕дчу╓ особу представника;

* документ, що п╕дтверджу╓ повноваження особи як представника, кр╕м випадк╕в, коли заява пода╓ться законними представниками малол╕тньо╖ дитини - батьками (усиновлювачами).

Ре╓страц╕я м╕сця проживання особи за заявою законного представника зд╕йсню╓ться за згодою ╕нших законних представник╕в.

У раз╕ ре╓страц╕╖ м╕сця проживання батьк╕в за р╕зними адресами м╕сце проживання дитини, яка не досягла 14 рок╕в, ре╓стру╓ться разом з одним ╕з батьк╕в за письмовою згодою другого з батьк╕в у присутност╕ особи, яка прийма╓ заяву або на п╕дстав╕ засв╕дчено╖ в установленому порядку письмово╖ згоди другого з батьк╕в (кр╕м випадк╕в, коли м╕сце проживання дитини визначено в╕дпов╕дним р╕шенням суду або р╕шенням органу оп╕ки та п╕клування).

РОЗМ╤Р ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ ЗА АДМ╤Н╤СТРАТИВНУ ПОСЛУГУ

За ре╓страц╕ю м╕сця проживання стягу╓ться адм╕н╕стративний зб╕р:

У раз╕ звернення особи протягом встановленого законом строку у розм╕р╕ 0,0085 розм╕ру м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (27,20 грн);

У раз╕ звернення особи з порушенням встановленого законом строку - у розм╕р╕ 0,0255 розм╕ру м╕н╕мально╖ зароб╕тно╖ плати (81,60 грн);

У раз╕ ре╓страц╕╖ м╕сця проживання одночасно ╕з зняттям з попереднього м╕сця проживання адм╕н╕стративний зб╕р стягу╓ться лише за одну адм╕н╕стративну послугу та зарахову╓ться до м╕сцевого бюджету за новим м╕сцем проживання.

Рекв╕зити рахунку:
Отримувач:
Код отримувача:
Банк отримувача:
МФО:
Номер рахунку:
Код класиф╕кац╕╖ доход╕в бюджету:
Найменування плати: Плата за надання адм╕н╕стративних послуг (ре╓страц╕я / зняття з ре╓страц╕╖ м╕сця проживання)

ФОРМИ ДОКУМЕНТ╤В (ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ЗАПОВНЕННЯ)

Заява для ф╕зичних ос╕б2кБ
Скачати

Заява про ре╓страц╕ю м╕сця проживання малол╕тньо╖ дитини2кБ
Скачати

ЗАКОНОДАВЧ╤ АКТИ УКРА╥НИ, ЩО ПЕРЕДБАЧАЮТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

Закон Укра╖ни “Про свободу пересування та в╕льний виб╕р м╕сця проживання в Укра╖н╕”.
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
КМУ в╕д 02.03.2016р. № 20 « Про затвердження Правил ре╓страц╕╖ м╕сця проживання та Порядку передач╕ органами ре╓страц╕╖ ╕нформац╕╖ до ╢диного державного демограф╕чного ре╓стру».
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-п

ПЕРЕЛ╤К П╤ДСТАВ В╤ДМОВИ У НАДАНН╤ АДМ╤Н╤СТРАТИВНО╥ ПОСЛУГИ

* Особа не подала документ╕в або ╕нформац╕╖, необх╕дних для ре╓страц╕╖ м╕сця проживання;

* Подан╕ документи ╓ нед╕йсними або у них м╕ститься недостов╕рна ╕нформац╕я;

* Для ре╓страц╕╖ звернулась особа, яка не досягла 14-р╕чного в╕ку.

Р╕шення про в╕дмову в ре╓страц╕╖ м╕сця проживання прийма╓ться в день звернення особи або ╖╖ представника шляхом зазначення у заяв╕ про ре╓страц╕ю м╕сця проживання п╕дстав в╕дмови. Заява поверта╓ться особ╕ або ╖╖ представнику.

ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ

Заява ф╕зично╖ особи /законного представника/ представника на п╕дстав╕ дов╕реност╕, посв╕дчено╖ в установленому законом порядку.

РЕЗУЛЬТАТИ ПОСЛУГИ

Внесення в╕домостей про ре╓страц╕ю м╕сця проживання до паспорта громадянина Укра╖ни, тимчасового посв╕дчення громадянина Укра╖ни, посв╕дки на пост╕йне проживання, посв╕дки на тимчасове проживання, посв╕дчення б╕женця, посв╕дчення особи, яка потребу╓ додаткового захисту, посв╕дчення особи, як╕й надано тимчасовий захист (дал╕- документ, до якого вносяться в╕домост╕ про м╕сце проживання), а в╕домост╕ про ре╓страц╕ю м╕сця перебування до дов╕дки про звернення за захистом в Укра╖н╕ (шляхом проставлення в них в╕дпов╕дного штампа ре╓страц╕╖ м╕сця проживання / перебування особи за формою зг╕дно з додатком 1 до Правил ре╓страц╕╖ м╕сця проживання).

В╕домост╕ про ре╓страц╕ю м╕сця проживання вносяться до паспорта громадянина Укра╖ни:

-у вигляд╕ книжечки (зразка 1993 року) шляхом проставлення в ньому штампа ре╓страц╕╖ м╕сця проживання особи

-у форм╕ картки (зразка 2015 року) шляхом внесення ╕нформац╕╖ до безконтактного електронного нос╕я, який ╕мплантовано у такий паспорт, у раз╕ наявност╕ робочих станц╕й та п╕дключення органу ре╓страц╕╖ до ╢диного державного демограф╕чного ре╓стру (Ре╓стру).

У раз╕ неп╕дключення органу ре╓страц╕╖ до Ре╓стру особ╕ вида╓ться дов╕дка про ре╓страц╕ю м╕сця проживання.

М╤СЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

В╕дд╕л ре╓страц╕йних повноважень та ведення ре╓стру територ╕ально╖ громади Яготинсько╖ м╕сько╖ ради

07700, м. Яготин Ки╖всько╖ облвст╕, вул. Каштанова Алея, 4.

Прийомн╕ дн╕:

Середа: з 9.00 до 18.00 (з 13.00 до 13.45 перерва на в╕дпочинок)
П’ятниця: з 9.00 до 16.45 (з 13.00 до 13.45 перерва на в╕дпочинок)

Телефон (дов╕дки): (04575) 5-65-11
E-mail: yagotinvr@ukr.net

Кому нада╓ться: Ф╕зична особа

Зд╕йсню╓ться в день звернення особи.


            


© 2013 Розробка та техн╕чна п╕дтримка ╤СП Т╤М. Вс╕ права застережено. Сайт працю╓ на основ╕ CMS "Adviser".
При повному або частковому використанн╕ матер╕ал╕в, що розм╕щен╕ на сайт╕, посилання на сайт обов'язкове.
В╕дпов╕дальн╕сть за достов╕рн╕сть матер╕ал╕в поклада╓ться на ╖х автор╕в. Адм╕н╕страц╕я сайту не завжди под╕ля╓ думку автор╕в наведених матер╕ал╕в.