ЯГОТИНСЬКА М╤СЬКА РАДА
оф╕ц╕йний сайт
17-12-2017 02:37
РЕГЛАМЕНТ
виконавчого ком╕тету Яготинсько╖ м╕сько╖ ради
сьомого скликання

1. Загальн╕ положення

1.1. В╕дпов╕дно до Закону Укра╖ни «Про м╕сцеве самоврядування в Укра╖н╕» виконавчий ком╕тет Яготинсько╖ м╕сько╖ ради (дал╕ – виконком) ╓ ╖╖ виконавчим органом, ╖й п╕дконтрольним ╕ п╕дзв╕тним, а з питань зд╕йснення ним делегованих повноважень орган╕в виконавчо╖ влади – також п╕дконтрольним в╕дпов╕дним органам виконавчо╖ влади.
1.2. Виконком утворю╓ться м╕ською радою на строк ╖╖ повноважень. П╕сля зак╕нчення повноважень м╕сько╖ ради, м╕ського голови виконком зд╕йсню╓ сво╖ повноваження до сформування нового складу виконкому.
1.3. Повноваження виконкому закр╕плен╕ Конституц╕╓ю Укра╖ни, Законом Укра╖ни «Про м╕сцеве самоврядування в Укра╖н╕», ╕ншими законами Укра╖ни та ╕ншими нормативно-правовими актами, а також р╕шеннями м╕сько╖ ради та власними р╕шеннями.
1.4. Регламент виконкому (дал╕ – Регламент) ╓ нормативним актом, який визнача╓ принципи, порядок його д╕яльност╕ та затверджу╓ться р╕шенням м╕сько╖ ради. У такому ж порядку приймаються р╕шення про внесення зм╕н ╕ доповнень до Регламенту.

2. Орган╕зац╕йн╕ основи формування
й д╕яльност╕ виконкому

2.1. Правовий статус виконкому визнача╓ться Конституц╕╓ю Укра╖ни, Законом Укра╖ни «Про м╕сцеве самоврядування в Укра╖н╕» та р╕шенням м╕сько╖ ради.
2.2. Виконком утворю╓ться м╕ською радою, яка визнача╓ його к╕льк╕сний склад та, за пропозиц╕╓ю м╕ського голови, затверджу╓ його персональний склад.
2.3. Виконком утворю╓ться у склад╕ м╕ського голови, першого заступника м╕ського голови з питань д╕яльност╕ виконавчих орган╕в ради, заступника м╕ського голови з питань д╕яльност╕ виконавчих орган╕в ради, керуючого справами виконкому та ╕нших ос╕б.
За посадою до складу виконкому входить секретар м╕сько╖ ради.
2.4. Очолю╓ та зд╕йсню╓ кер╕вництво виконкомом м╕ський голова. В раз╕ його в╕дсутност╕ чи неможливост╕ зд╕йснення ним цих функц╕й – перший заступник м╕ського голови, а в раз╕ його в╕дсутност╕ – заступник за розпорядженням м╕ського голови.
2.5. Функц╕╖ секретаря виконкому викону╓ керуючий справами виконкому.
2.6. До складу виконкому не можуть входити депутати м╕сько╖ ради, кр╕м секретаря м╕сько╖ ради.
2.7. Особи, як╕ входять до складу виконкому, кр╕м тих, хто працю╓ у апарат╕ м╕сько╖ ради на пост╕йн╕й основ╕, працюють у виконком╕ на громадських засадах.

3. Порядок п╕дготовки ╕ проведення зас╕дань виконкому

3.1. Основною формою роботи виконкому ╓ його зас╕дання, що забезпечу╓ колег╕альне обговорення завдань, як╕ стоять перед ним, ╕ ухвалення р╕шень по ╖х виконанню.
Зас╕дання виконкому склика╓ ╕ веде м╕ський голова, а в раз╕ його в╕дсутност╕ чи неможливост╕ зд╕йснення ним ц╕╓╖ функц╕╖ - перший заступник м╕ського голови.
Зас╕дання виконкому проводяться в м╕ру необх╕дност╕, але не р╕дше одного разу на м╕сяць.
Зас╕дання ╓ правомочним, якщо в ньому бере участь б╕льше половини в╕д загального складу виконкому.
3.2. Загальна п╕дготовка зас╕дань виконкому поклада╓ться на керуючого справами виконкому.
3.3. На зас╕даннях виконкому розглядаються питання, передбачен╕ планом роботи м╕сько╖ ради, в╕днесен╕ чинним законодавством до в╕дання виконавчих орган╕в ради, за пропозиц╕╓ю м╕ського голови, заступник╕в м╕ського голови, керуючого справами, член╕в виконкому, кер╕вник╕в структурних п╕дрозд╕л╕в апарату м╕сько╖ ради.
3.4. Проекти р╕шень на розгляд виконкому вносяться виключно структурними п╕дрозд╕лами апарату м╕сько╖ ради.
Орган╕зац╕╖, п╕дпри╓мства та установи, громадськ╕ орган╕зац╕╖ можуть вносити пропозиц╕╖ щодо п╕дготовки проект╕в р╕шень до виконкому.
3.5. П╕дготовку питань для розгляду виконкому забезпечують перший заступник м╕ського голови, заступник м╕ського голови, керуючий справами виконкому разом з в╕дпов╕дними структурними п╕дрозд╕лами апарату м╕сько╖ ради, зг╕дно ╕з розпод╕лом обов'язк╕в та наданими повноваженнями.
П╕дготовка планових питань розпочина╓ться з вивчення вимог д╕ючого законодавства з цих питань, в╕дпрацювання перел╕ку питань для анал╕зу стану справ на п╕дпри╓мствах, установах, орган╕зац╕ях м╕ста, у раз╕ потреби - вивчення думки громадян.
У раз╕ необх╕дност╕ до вивчення ╕ анал╕зу стану справ, розробки заход╕в ╕ визначення шлях╕в покращення становища залучаються фах╕вц╕ в╕дпов╕дно╖ галуз╕.
3.6. За насл╕дками вивчення питання структурним п╕дрозд╕лом апарату м╕сько╖ ради, що його готу╓ для розгляду на зас╕данн╕ виконкому, склада╓ться проект р╕шення, у раз╕ необх╕дност╕ з додатками та матер╕алами ╕, за потреби, погоджу╓ться з в╕дпов╕дним заступником м╕ського голови список запрошених.
3.7. Проекти р╕шень, матер╕али ╕ документи до них розглядаються, узгоджуються ╕ в╕зуються заступниками м╕ського голови в╕дпов╕дно до розпод╕лу обов’язк╕в, а також керуючим справами виконкому, начальником в╕дд╕лу до повноважень якого в╕днесено юридичне забезпечення д╕яльност╕ апарату м╕сько╖ ради, посадовою особою-виконавцем та кер╕вниками структурних п╕дрозд╕л╕в апарату м╕сько╖ ради.
3.8. В╕зи погодження розм╕щуються на зворотн╕й сторон╕ останнього аркуша проекту р╕шення, при цьому друкуються посади, пр╕звища та ╕н╕ц╕али посадових ос╕б, якими зав╕зовано проект, в так╕й посл╕довност╕:
- виконавець проекту р╕шення;
- перший заступник або заступник м╕ського голови, що координу╓ дане питання;
- кер╕вник структурного п╕дрозд╕лу апарату м╕сько╖ ради, що готу╓ проект р╕шення;
- начальник в╕дд╕лу до повноважень якого в╕днесено юридичне забезпечення д╕яльност╕ апарату м╕сько╖ ради,
- керуючий справами виконкому.
Якщо п╕сля розгляду та в╕зування проект р╕шення потребу╓ доопрацювання, то в╕н поверта╓ться розробнику.
3.9. Проекти р╕шення виконкому з в╕зами кер╕вник╕в структурних п╕дрозд╕л╕в апарату м╕сько╖ ради, виконавц╕в, а також додатки до них (дов╕дки, в╕дпов╕дн╕ записки, заходи, тощо) не п╕зн╕ше, н╕ж за с╕м дн╕в до зас╕дання виконкому передаються виконавцями керуючому справами виконкому.
3.10. На п╕дстав╕ поданих матер╕ал╕в керуючий справами виконкому форму╓ проект порядку денного зас╕дання виконкому, який погоджу╓ться з м╕ським головою.
3.11. Якщо з будь-якого питання, що виноситься на зас╕дання виконкому, матер╕али керуючому справами виконкому до встановленого терм╕ну не надан╕, то це питання до порядку денного може бути включене лише за вказ╕вкою м╕ського голови.
3.12. Порядок денний зас╕дання виконкому й проекти р╕шень направляються для ознайомлення членам виконкому електронною поштою не п╕зн╕ше, н╕ж за три дн╕ до дня проведення зас╕дання виконкому.
3.13. Склад учасник╕в для розгляду питання на зас╕данн╕ виконкому визнача╓ться кер╕вником структурного п╕дрозд╕лу апарату м╕сько╖ ради, що готував питання та узгоджу╓ться з заступниками м╕ського голови та керуючим справами виконкому.
3.14. Член╕в виконкому та запрошених ос╕б пов╕домля╓ про час зас╕дання виконкому оператор комп’ютерного набору апарату м╕сько╖ ради.
3.15. Ре╓страц╕ю учасник╕в зд╕йсню╓ прац╕вник в╕дд╕лу орган╕зац╕йного забезпечення д╕яльност╕ апарату м╕сько╖ ради.
3.16. Зас╕дання виконкому ╓ в╕дкритими ╕ ведуться гласно. За р╕шенням член╕в виконкому може бути проведене закрите зас╕дання.
3.17. Порядок денний ╕ порядок розгляду питань, включених до порядку денного, затверджу╓ться на початку зас╕дання.
3.18. Р╕шення можуть прийматися у ход╕ зас╕дання блоками зг╕дно з порядком денним, де блоки складаються з однотипних питань.
3.19. Допов╕дають на зас╕данн╕ виконкому заступники м╕ського голови, керуючий справами виконкому, кер╕вники окремих п╕дпри╓мств, установ, орган╕зац╕й.
3.20. У процес╕ зас╕дання виконкому його учасники мають права:
Члени виконкому:
- вносити пропозиц╕╖ щодо порядку денного й порядку роботи;
- брати участь в обговоренн╕ питань;
- вимагати в╕д допов╕дач╕в ╕ запрошених роз’яснень щодо питань, як╕ розглядаються;
- пропонувати внести зм╕ни, доповнення до проект╕в р╕шень або перенесення розгляду питання на наступне зас╕дання.
Запрошен╕:
- брати участь в обговоренн╕ питань, що внесен╕ до порядку денного, давати дов╕дки до них, задавати допов╕дачу запитання та вносити пропозиц╕╖ до проекту р╕шення.
3.21. Виконком прийма╓ р╕шення в межах сво╖х повноважень та в╕дпов╕дно до чинного законодавства Укра╖ни. Р╕шення виконкому приймаються на зас╕даннях в╕дкритим голосуванням б╕льш╕стю в╕д загального складу виконкому.
3.22. Проекти р╕шень, в ход╕ обговорення яких були зроблен╕ зауваження, внесен╕ доповнення та зм╕ни, не п╕зн╕ше як через два робочих дн╕в (якщо на зас╕данн╕ не визначено ╕нший терм╕н) п╕сля зас╕дання остаточно редагуються виконавцями, в╕зуються й передаються керуючому справами виконкому, який пода╓ ╖х на п╕дпис м╕ському голов╕. Р╕шення п╕дпису╓ться м╕ським головою, додатки до них п╕дписуються керуючим справами виконкому. П╕сля цього р╕шення передаються керуючому справами виконкому для ре╓страц╕╖.
3.23. Кожне р╕шення ма╓ св╕й номер ╕ дату його прийняття. Нумерац╕я р╕шень виконкому ведеться в╕д № 1 за наростанням протягом календарного року та з початку першого зас╕дання виконкому нового скликання.
3.24. Р╕шення виконкому у десятиденний терм╕н п╕сля зас╕дання розмножуються та ре╓струються для подальшо╖ видач╕ особам, як╕ зверталися, або ж для виконання.
3.25. У випадку, якщо р╕шення виконкому не прийнято, про це робиться в╕дпов╕дний запис у протокол╕ зас╕дання виконкому. Факт неприйняття р╕шення не потребу╓ оформлення окремого р╕шення з цього питання. Про результати розгляду проекту р╕шення виконкому зац╕кавлених ос╕б ╕нформу╓ письмово той структурний п╕дрозд╕л апарату м╕сько╖ ради, що п╕дготував зазначений проект.
3.26. Видача р╕шень виконкому замовникам зд╕йсню╓ться керуючим справами виконкому про що особа, яка отриму╓ р╕шення, розпису╓ться в журнал╕ видач╕ р╕шень.
3.27. Р╕шення виконкому, прийнят╕ в межах його повноважень, ╓ обов’язковими для виконання ус╕ма розташованими на територ╕╖ м╕ста органами, об'╓днаннями громадян, п╕дпри╓мствами, установами та орган╕зац╕ями, посадовими особами, а також громадянами, як╕ пост╕йно або тимчасово проживають на територ╕╖ м╕ста. Р╕шення ╕ндив╕дуально-правового характеру набирають чинност╕ з моменту ╖х п╕дписання м╕ським головою. Р╕шення нормативно-правового характеру набирають чинност╕ з дня ╖х оф╕ц╕йного оприлюднення, якщо в р╕шеннях не встановлений б╕льш п╕зн╕й строк введення ╖х у д╕ю.
3.28. Р╕шення виконкому з питань, в╕днесених до власно╖ компетенц╕╖ виконавчих орган╕в м╕сько╖ ради, можуть бути скасован╕ м╕ською радою.
У раз╕ нев╕дпов╕дност╕ ╖х Конституц╕╖ або законам Укра╖ни вони можуть бути визнан╕ незаконними у судовому порядку.
3.29. На зас╕данн╕ виконкому ведеться запис ходу розгляду питань, на п╕дстав╕ якого, керуючим справами виконкому оформля╓ться протокол зас╕дання, який п╕дпису╓ться м╕ським головою або особою, що викону╓ на зас╕данн╕ його обов'язки та секретарем зас╕дання.
3.30. Протокол зас╕дання виконкому оформлю╓ться керуючим справами протягом 10 робочих дн╕в п╕сля проведення.
3.31. Протоколи зас╕дань виконкому збер╕гаються протягом скликання м╕сько╖ ради у керуючого справами виконкому, п╕сля чого передаються у визначеному порядку в арх╕в Яготинсько╖ районно╖ державно╖ адм╕н╕страц╕╖ на пост╕йне збер╕гання.
Коп╕╖ протокол╕в та р╕шень виконкому направляються до Яготинсько╖ районно╖ державно╖ адм╕н╕страц╕╖.
3.32. Контроль за виконанням р╕шень зас╕дань виконкому забезпечу╓ керуючий справами виконкому.

4. Орган╕зац╕я роботи орган╕в, що утворюються виконкомом

4.1. Виконком для забезпечення ефективно╖ реал╕зац╕╖ сво╖х повноважень, координац╕╖ д╕й орган╕в м╕сцевого самоврядування, виконавчо╖ влади п╕д час виконання в╕дпов╕дних завдань, розроблення проект╕в р╕шень, програм, а також для вир╕шення оперативних питань може утворювати пост╕йн╕ та тимчасов╕ робоч╕ органи (ком╕с╕╖, ком╕тети, координац╕йн╕ ради, робоч╕ групи тощо).
4.2. До складу робочих орган╕в, залежно в╕д покладених на них завдань, включаються м╕ський голова, заступники м╕ського голови, представники апарату м╕сько╖ ради, а також депутати м╕сько╖ ради, представники ╕нших орган╕в, не п╕дв╕домчих м╕ськ╕й рад╕, суб'╓кт╕в п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕, громадських орган╕зац╕й та ╕нш╕ фах╕вц╕ за ╖х згодою.
4.3. Сфера д╕яльност╕ та повноважень робочих орган╕в виконкому визнача╓ться положеннями про них.
4.4. Склад робочих орган╕в та положення про них затверджуються виконавчим ком╕тетом.
4.5. У склад╕ робочих орган╕в виконкому, як╕ очолюють м╕ський голова, заступники м╕ського голови, керуючий справами виконкому, визнача╓ться посада заступника голови робочого органу.
4.6. Орган╕зац╕йною формою роботи робочого органу виконкому ╓ зас╕дання.
4.6.1.Зас╕дання робочого органу виконкому проводиться за потребою, якщо ╕нше не передбачено положенням про нього.
4.6.2. Р╕шення про скликання зас╕дання робочого органу прийма╓ться його головою.
4.6.3. Порядок денний зас╕дання робочого органу виконкому форму╓ться секретарем робочого органу.
4.6.4. З питань порядку денного на зас╕дання робочого органу виконкому запрошуються кер╕вники державних, м╕сцевих орган╕в виконавчо╖ влади, установ та орган╕зац╕й, як╕ брали участь у п╕дготовц╕ питання, що розгляда╓ться, а також ╕нш╕ посадов╕ особи, участь яких необх╕дна п╕д час обговорення питання.
Посадов╕ особи, як╕ беруть участь у зас╕данн╕ робочого органу виконкому, ре╓струються секретарем робочого органу.
4.7. Р╕шення робочого органу виконкому приймаються шляхом досягнення консенсусу.
У раз╕, коли за результатами розгляду консенсусу не досягнуто, голова робочого органу виконкому може прийняти р╕шення про внесення цього питання з розб╕жностями для розгляду на зас╕данн╕ виконкому.
4.8.Робоч╕ органи виконкому у сво╖й робот╕ вза╓мод╕ють м╕ж собою.
Для розгляду, врегулювання розб╕жностей ╕ схвалення комплексних питань можуть проводитися сп╕льн╕ зас╕дання робочих орган╕в виконкому за погодженням ╖х гол╕в.Секретар м╕сько╖ ради Т.╤. Рубанчук

УКРА╥НА

ЯГОТИНСЬКА М╤СЬКА РАДА
КИ╥ВСЬКО╥ ОБЛАСТ╤

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р╤ШЕННЯ


Про затвердження Регламенту виконавчого ком╕тету
Яготинсько╖ м╕сько╖ ради сьомого скликання

В╕дпов╕дно до Закону Укра╖ни «Про м╕сцеве самоврядування в Укра╖н╕» Яготинська м╕ська рада

ВИР╤ШИЛА:

1. Затвердити Регламент виконавчого ком╕тету Яготинсько╖ м╕сько╖ ради сьомого скликання, що дода╓ться.
2. Контроль за дотриманням Регламенту виконавчого ком╕тету Яготинсько╖ м╕сько╖ ради сьомого скликання покласти на ком╕с╕ю з питань регламенту, депутатсько╖ етики, правово╖ пол╕тики, вза╓мод╕╖ ╕з засобами масово╖ ╕нформац╕╖ та контролю за виконанням р╕шень ради та виконавчого ком╕тету та керуючого справами виконавчого ком╕тету м╕сько╖ ради Галицького В.А.М╕ський голова Н.М.Дзюба


22 грудня 2015
№ 29-03-V╤╤


            


© 2013 Розробка та техн╕чна п╕дтримка ╤СП Т╤М. Вс╕ права застережено. Сайт працю╓ на основ╕ CMS "Adviser".
При повному або частковому використанн╕ матер╕ал╕в, що розм╕щен╕ на сайт╕, посилання на сайт обов'язкове.
В╕дпов╕дальн╕сть за достов╕рн╕сть матер╕ал╕в поклада╓ться на ╖х автор╕в. Адм╕н╕страц╕я сайту не завжди под╕ля╓ думку автор╕в наведених матер╕ал╕в.