ЯГОТИНСЬКА М╤СЬКА РАДА
оф╕ц╕йний сайт
15-12-2017 21:51
Р╤ШЕННЯ

Про Раду п╕дпри╓мц╕в
при Яготинськ╕й м╕ськ╕й рад╕ Ки╖всько╖ област╕

В╕дпов╕дно до статт╕ 27 Закону Укра╖ни «Про м╕сцеве самоврядування в Укра╖н╕», указу Президента Укра╖ни в╕д 15.07.2000 № 906/2000 «Про заходи щодо забезпечення п╕дтримки та дальшого розвитку п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕», з метою залучення суб’╓кт╕в господарювання, до реал╕зац╕╖ Стратег╕чного плану розвитку м╕ста Яготина на 2011-2015 роки, запровадження прозорого механ╕зму ╖х участ╕ у вир╕шенн╕ питань житт╓д╕яльност╕ м╕ста, виконавчий ком╕тет Яготинсько╖ м╕сько╖ ради

В И Р ╤ Ш И В :

1. Утворити Раду п╕дпри╓мц╕в при Яготинськ╕й м╕ськ╕й рад╕ Ки╖всько╖ област╕ у склад╕, що дода╓ться.
2. Затвердити Положення про Раду п╕дпри╓мц╕в при Яготинськ╕й м╕ськ╕й рад╕ Ки╖всько╖ област╕, що дода╓ться
3. Контроль за виконанням р╕шення покласти на заступника м╕ського голови Т.О. Льод╕н.


М╕ський голова Н.М. Дзюба


ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ П╤ДПРИ╢МЦ╤В
ПРИ ЯГОТИНСЬК╤Й М╤СЬК╤Й РАД╤ КИ╥ВСЬКО╥ ОБЛАСТ╤

ЗАТВЕРДЖЕНО
р╕шення виконавчого
ком╕тету м╕сько╖ ради
20.03.2012 № 34


Положення про Раду п╕дпри╓мц╕в
при Яготинськ╕й м╕ськ╕й рад╕ Ки╖всько╖ област╕

1. Рада п╕дпри╓мц╕в при Яготинськ╕й м╕ськ╕й рад╕ Ки╖всько╖ област╕ (дал╕ – рада п╕дпри╓мц╕в) ╓ консультативно-дорадчим органом.
2. Рада п╕дпри╓мц╕в у сво╖й д╕яльност╕ керу╓ться Конституц╕╓ю та законами Укра╖ни, актами Президента Укра╖ни та Каб╕нету М╕н╕стр╕в Укра╖ни, розпорядженнями м╕ського голови, р╕шеннями Яготинсько╖ м╕сько╖ ради та ╖╖ виконавчого ком╕тету, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями ради п╕дпри╓мц╕в ╓:
1) сприяння у створенн╕ д╕╓вого механ╕зму вза╓мод╕╖ суб’╓кт╕в господарювання, громадських орган╕зац╕й п╕дпри╓мц╕в, об’╓днань п╕дпри╓мц╕в, орган╕в виконавчо╖ влади, орган╕в м╕сцевого самоврядування на засадах партнерства ╕ в╕дкритост╕;
2) п╕дготовка пропозиц╕й щодо внесення зм╕н до нормативно-правових акт╕в у сфер╕ п╕дпри╓мництва;
3) розгляд проект╕в м╕ських програм розвитку п╕дпри╓мництва та участь у проведенн╕ анал╕зу ╖х виконання;
4) п╕дготовка ╕ подання органам м╕сцевого самоврядування пропозиц╕й щодо:
створення правових, економ╕чних та орган╕зац╕йних умов для забезпечення розвитку п╕дпри╓мництва в м╕ст╕;
формування та реал╕зац╕я в м╕ст╕ спрямовано╖ на забезпечення захисту ╕нтерес╕в суб’╓кт╕в господарювання державно╖ регуляторно╖ пол╕тики;
розв’язання сп╕рних питань у сфер╕ п╕дпри╓мництва.
4. Рада п╕дпри╓мц╕в ма╓ право:
1) утворювати робоч╕ групи ╕з залученням представник╕в суб’╓кт╕в господарювання, громадських орган╕зац╕й п╕дпри╓мц╕в, об'╓днань п╕дпри╓мц╕в, орган╕в виконавчо╖ влади, орган╕в м╕сцевого самоврядування, наукових та експертних орган╕зац╕й (за згодою ╖х кер╕вник╕в), а також окремих фах╕вц╕в;
2) отримувати в установленому порядку в╕д Яготинсько╖ м╕сько╖ ради ╕нформац╕ю ╕ матер╕али, необх╕дн╕ для виконання покладених на не╖ завдань;
3) отримувати в╕д Яготинсько╖ м╕сько╖ ради ╕нформац╕йну та консультативну п╕дтримку;
4) подавати до Яготинсько╖ м╕сько╖ ради пропозиц╕╖ з питань, що належать до ╖╖ компетенц╕╖.
5. Рада п╕дпри╓мц╕в форму╓ться р╕шенням виконавчого ком╕тету м╕сько╖ ради ╕з числа представник╕в суб’╓кт╕в господарювання.
6. Формою роботи ради п╕дпри╓мц╕в ╓ зас╕дання, що проводяться не р╕дше н╕ж один раз на три м╕сяц╕.
7. Раду п╕дпри╓мц╕в очолю╓ голова.
Голова ради п╕дпри╓мц╕в визнача╓ться р╕шенням виконавчого ком╕тету м╕сько╖ ради.
8. Голова ради п╕дпри╓мц╕в зд╕йсню╓ кер╕вництво ╖╖ д╕яльн╕стю.
9. Члени ради п╕дпри╓мц╕в виконують сво╖ обов'язки на громадських засадах.
10. На сво╖х зас╕даннях рада п╕дпри╓мц╕в схвалю╓ пропозиц╕╖ та рекомендац╕╖ з питань, що належать до ╖╖ компетенц╕╖.
11. Протокол зас╕дання ради п╕дпри╓мц╕в веде секретар, який визнача╓ться р╕шенням виконавчого ком╕тету м╕сько╖ ради з числа прац╕вник╕в апарату Яготинсько╖ м╕сько╖ ради.
12. Участь в робот╕ ради п╕дпри╓мц╕в прийма╓ координатор в╕д м╕сько╖ ради в особ╕ заступника м╕ського голови, що визнача╓ться зг╕дно з р╕шенням виконавчого ком╕тету м╕сько╖ ради, та входить до складу ради п╕дпри╓мц╕в з правом дорадчого голосу.
Координатор ма╓ право подавати пропозиц╕╖ до порядку денного зас╕дань ради п╕дпри╓мц╕в, вносити на розгляд ради п╕дпри╓мц╕в пропозиц╕╖ щодо реал╕зац╕╖ завдань покладених на раду п╕дпри╓мц╕в, надавати ╕нформац╕ю, яка необх╕дна рад╕ п╕дпри╓мц╕в для вир╕шення питань в╕днесених до ╖╖ д╕яльност╕.
Пропозиц╕╖ та рекомендац╕╖ вважаються схваленими, якщо за них проголосувало б╕льш як половина присутн╕х на зас╕данн╕ член╕в ради п╕дпри╓мц╕в.
У раз╕ р╕вного розпод╕лу голос╕в вир╕шальним ╓ голос головуючого на зас╕данн╕.
Пропозиц╕╖ та рекомендац╕╖ зазначаються у протокол╕ зас╕дання, який п╕дпису╓ться головуючим на зас╕данн╕ та секретарем ╕ надсила╓ться вс╕м членам ради п╕дпри╓мц╕в.
Член ради п╕дпри╓мц╕в, який не п╕дтриму╓ пропозиц╕╖ або рекомендац╕╖, може викласти у письмов╕й форм╕ свою окрему думку, що дода╓ться до протоколу зас╕дання.
13. Рада п╕дпри╓мц╕в ╕нформу╓ громадськ╕сть про свою д╕яльн╕сть через м╕сцев╕ засоби масово╖ ╕нформац╕╖ та оф╕ц╕йний веб-сайт Яготинсько╖ м╕сько╖ ради.
14. Питання орган╕зац╕йного, матер╕ально-техн╕чного та ф╕нансового забезпечення д╕яльност╕ ради п╕дпри╓мц╕в вир╕шуються головою ради п╕дпри╓мц╕в.


Керуючий справами
виконавчого ком╕тету
В.А. Галицький


СКЛАД
РАДИ П╤ДПРИ╢МЦ╤В ПРИ ЯГОТИНСЬК╤Й М╤СЬК╤Й РАД╤ КИ╥ВСЬКО╥ ОБЛАСТ╤

Яценко Серг╕й Володимирович - голова ради,
приватний п╕дпри╓мець

Гладка Анжела Борис╕вна - заступник голови ради, приватний п╕дпри╓мець

Матв╕╓нко Павло Павлович - приватний п╕дпри╓мець

Федина Олена ╤ван╕вна - координатор ради п╕дпри╓мц╕в в╕д м╕сько╖ ради
заступник м╕ського голови,

Денисенко Олена Микола╖вна - секретар ради

Албул Св╕тлана Серг╕╖вна - ф╕зична особа-п╕дпри╓мець

Зосимчук Св╕тлана Геннад╕╖вна - ф╕зична особа-п╕дпри╓мець

Бабак Валер╕й ╤ванович - ф╕зична особа-п╕дпри╓мець

Рудич Любов Юр╕╖вна - голова СТ "Астор╕я"

М╕зюра Св╕тлана Васил╕вна - ф╕зична особа-п╕дпри╓мець

Сапронайт╕с В╕тал╕й Францович - голов╕ Спостережно╖ ради ТОВ «Агроф╕рма «Ел╕та»

П╕щанська Людмила Володимир╕вна - ф╕зична особа-п╕дпри╓мець

Старинець Св╕тлана Анатол╕╖вна - ф╕зична особа-п╕дпри╓мець

Семеняка Олександр Анатол╕йович - ф╕зична особа-п╕дпри╓мець

Охр╕менко Володимир Володимирович - ф╕зична особа-п╕дпри╓мець

Л╕сова ╤рина Володимир╕вна - фермер

Лучин Володимир Валодимирович - ф╕зична особа-п╕дпри╓мець

Малиш Натал╕я Микола╖вна - голова СТ "Кооператор"

Полежака Олександр Леон╕дович - голова правл╕ння Яготинського районного споживчого товариства

Ситник Натал╕я Владислав╕вна - ф╕зична особа-п╕дпри╓мець


            


© 2013 Розробка та техн╕чна п╕дтримка ╤СП Т╤М. Вс╕ права застережено. Сайт працю╓ на основ╕ CMS "Adviser".
При повному або частковому використанн╕ матер╕ал╕в, що розм╕щен╕ на сайт╕, посилання на сайт обов'язкове.
В╕дпов╕дальн╕сть за достов╕рн╕сть матер╕ал╕в поклада╓ться на ╖х автор╕в. Адм╕н╕страц╕я сайту не завжди под╕ля╓ думку автор╕в наведених матер╕ал╕в.