ЯГОТИНСЬКА М╤СЬКА РАДА
оф╕ц╕йний сайт
17-12-2017 02:36
ПОВНОВАЖЕННЯ М╤СЬКОГО ГОЛОВИ
1. Повноваження м╕ського голови починаються з моменту оголошення м╕ською виборчою ком╕с╕╓ю на пленарному зас╕данн╕ ради р╕шення про його обрання ╕ зак╕нчуються в момент вступу на цю посаду ╕ншо╖ обрано╖ в╕дпов╕дно до закону особи, кр╕м випадк╕в дострокового припинення його повноважень.
2. Повноваження м╕ського голови можуть бути припинен╕ достроково у випадках, передбачених цим Законом.
3. М╕ський голова:
1) забезпечу╓ зд╕йснення у межах наданих законом повноважень орган╕в виконавчо╖ влади на в╕дпов╕дн╕й територ╕╖, додержання Конституц╕╖ та закон╕в Укра╖ни, виконання акт╕в Президента Укра╖ни та в╕дпов╕дних орган╕в виконавчо╖ влади;
2) орган╕зу╓ в межах, визначених цим Законом, роботу в╕дпов╕дно╖ ради та ╖╖ виконавчого ком╕тету;
3) п╕дпису╓ р╕шення ради та ╖╖ виконавчого ком╕тету;
4) вносить на розгляд ради пропозиц╕ю щодо кандидатури на посаду секретаря ради;
5) вносить на розгляд ради пропозиц╕╖ про к╕льк╕сний ╕ персональний склад виконавчого ком╕тету в╕дпов╕дно╖ ради;
6) вносить на розгляд ради пропозиц╕╖ щодо структури ╕ штат╕в виконавчих орган╕в ради, апарату ради та ╖╖ виконавчого ком╕тету;
7) зд╕йсню╓ кер╕вництво апаратом ради та ╖╖ виконавчого ком╕тету;
8)склика╓ сес╕╖ ради, вносить пропозиц╕╖ та форму╓ порядок денний сес╕й ради ╕ голову╓ на пленарних зас╕даннях ради;
9) забезпечу╓ п╕дготовку на розгляд ради проект╕в програм соц╕ально-економ╕чного та культурного розвитку, ц╕льових програм з ╕нших питань самоврядування, м╕сцевого бюджету та зв╕ту про його виконання, р╕шень ради з ╕нших питань, що належать до ╖╖ в╕дання; оприлюдню╓ затверджен╕ радою програми, бюджет та зв╕ти про ╖х виконання;
10) признача╓ на посади та зв╕льня╓ з посад кер╕вник╕в в╕дд╕л╕в, управл╕нь та ╕нших виконавчих орган╕в ради, п╕дпри╓мств, установ та орган╕зац╕й, що належать до комунально╖ власност╕ в╕дпов╕дних територ╕альних громад, кр╕м кер╕вник╕в дошк╕льних, загальноосв╕тн╕х та позашк╕льних навчальних заклад╕в; ( Пункт десятий частини третьо╖ статт╕ 42 ╕з зм╕нами, внесеними зг╕дно ╕з Законом N 1841-III ( 1841-14 ) в╕д 22.06.2000 )
11) склика╓ загальн╕ збори громадян за м╕сцем проживання;
12) забезпечу╓ виконання р╕шень м╕сцевого референдуму, в╕дпов╕дно╖ ради, ╖╖ виконавчого ком╕тету;
13) ╓ розпорядником бюджетних, позабюджетних ц╕льових (у тому числ╕ валютних) кошт╕в, використову╓ ╖х лише за призначенням, визначеним радою;
14) представля╓ територ╕альну громаду, раду та ╖╖ виконавчий ком╕тет у в╕дносинах з державними органами, ╕ншими органами м╕сцевого самоврядування, об’╓днаннями громадян, п╕дпри╓мствами, установами та орган╕зац╕ями незалежно в╕д форм власност╕, громадянами, а також у м╕жнародних в╕дносинах в╕дпов╕дно до законодавства;
15) зверта╓ться до суду щодо визнання незаконними акт╕в ╕нших орган╕в м╕сцевого самоврядування, м╕сцевих орган╕в виконавчо╖ влади, п╕дпри╓мств, установ та орган╕зац╕й, як╕ обмежують права та ╕нтереси територ╕ально╖ громади, а також повноваження ради та ╖╖ орган╕в;
16) уклада╓ в╕д ╕мен╕ територ╕ально╖ громади, ради та ╖╖ виконавчого ком╕тету договори в╕дпов╕дно до законодавства, а з питань, в╕днесених до виключно╖ компетенц╕╖ ради, пода╓ ╖х на затвердження в╕дпов╕дно╖ ради;
17) веде особистий прийом громадян;
18) забезпечу╓ на в╕дпов╕дн╕й територ╕╖ додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та ╖х об’╓днань;
19) зд╕йсню╓ ╕нш╕ повноваження м╕сцевого самоврядування, визначен╕ цим та ╕ншими законами, якщо вони не в╕днесен╕ до виключних повноважень ради або не в╕днесен╕ радою до в╕дання ╖╖ виконавчих орган╕в;
20) вида╓ розпорядження у межах сво╖х повноважень.
4. М╕ський голова несе персональну в╕дпов╕дальн╕сть за зд╕йснення наданих йому законом повноважень.
5. При зд╕йсненн╕ наданих повноважень м╕ський голова ╓ п╕дзв╕тним, п╕дконтрольним ╕ в╕дпов╕дальним перед територ╕альною громадою, в╕дпов╕дальним – перед в╕дпов╕дною радою, а з питань зд╕йснення виконавчими органами ради повноважень орган╕в виконавчо╖ влади – також п╕дконтрольним в╕дпов╕дним органам виконавчо╖ влади.
6. М╕ський голова не р╕дше одного разу на р╕к зв╕ту╓ про свою роботу перед територ╕альною громадою на в╕дкрит╕й зустр╕ч╕ з громадянами. На вимогу не менше половини депутат╕в в╕дпов╕дно╖ ради м╕ський голова зобов’язаний прозв╕тувати перед радою про роботу виконавчих орган╕в ради у будь-який визначений ними терм╕н.

(╤з Закону Укра╖ни «Про м╕сцеве самоврядування в Укра╖н╕»)


            


© 2013 Розробка та техн╕чна п╕дтримка ╤СП Т╤М. Вс╕ права застережено. Сайт працю╓ на основ╕ CMS "Adviser".
При повному або частковому використанн╕ матер╕ал╕в, що розм╕щен╕ на сайт╕, посилання на сайт обов'язкове.
В╕дпов╕дальн╕сть за достов╕рн╕сть матер╕ал╕в поклада╓ться на ╖х автор╕в. Адм╕н╕страц╕я сайту не завжди под╕ля╓ думку автор╕в наведених матер╕ал╕в.