ЯГОТИНСЬКА М╤СЬКА РАДА
оф╕ц╕йний сайт
17-12-2017 02:37
КОМУНАЛЬНЕ П╤ДПРИ╢МСТВО ЯГОТИНСЬКО╥ М╤СЬКО╥ РАДИ "РЕДАКЦ╤Я ГАЗЕТИ "ЯГОТИН - М╤СТО МО╢"

07700 Ки╖вська обл. м. Яготин вул. Шевченка, 204

Тел. 5-6252

e-mail: 380638294432@yandex.com

Головний редактор – Ревенко Яна Анатол╕╖вна

В╕дпов╕дно до мети д╕яльност╕ та основних завдань редакц╕я:
• поширю╓ ╕нформац╕ю з найважлив╕ших пол╕тичних, соц╕альних та ╕нших процес╕в, що в╕дбуваються у м╕ст╕;
• оприлюдню╓ нормативн╕ акти та р╕шення м╕сько╖ ради;
• збира╓, обробля╓ ╕ поширю╓ ╕нформац╕ю про пол╕тичн╕, соц╕ально-економ╕чн╕ та ╕нш╕ под╕╖ у кра╖н╕, област╕;
• займа╓ться ╕ншою д╕яльн╕стю, яка не заборонена чинним законодавством Укра╖ни.


КОМУНАЛЬНЕ П╤ДПРИ╢МСТВО ЯГОТИНСЬКО╥ М╤СЬКО╥ РАДИ "КОМУНАЛЬНИК"

вул. ╤горя С╕корського, 4
Ки╖вська область, м. Яготин 07700

тел. 2-20-96

e-mail: komunal2@ukr.net

Начальник: Стр╕ха Андр╕й В╕кторович

Предметом д╕яльност╕ п╕дпри╓мства ╓ виконання роб╕т (надання послуг) з метою належного утримання об’╓кт╕в благоустрою комунально╖ власност╕, закр╕плених за п╕дпри╓мством.

Напрямками д╕яльност╕ п╕дпри╓мста ╓:

• обслуговування, поточний та/або кап╕тальний ремонт об’╓кт╕в благоустрою;
• зд╕йснення заход╕в щодо запоб╕гання передчасному зносу об'╓кт╕в благоустрою, забезпечення умов функц╕онування та утримання ╖х у чистот╕ й належному стан╕;
• утримання в належному стан╕, виконання роб╕т з буд╕вництва, кап╕тального та поточного ремонту, утримання та техн╕чне обслуговування покриття площ, вулиць, дор╕г, про╖зд╕в, алей, бульвар╕в, тротуар╕в, п╕шох╕дних зон ╕ дор╕жок, техн╕чних засоб╕в регулювання дорожнього руху, туалет╕в, шляхопровод╕в, в╕дпов╕дно до д╕ючих норм ╕ стандарт╕в;
• виконання комплексу роб╕т щодо утримання, в╕дновлення та видалення зелених насаджень (у тому числ╕ сн╕гозахисних та протиероз╕йних) уздовж вулиць ╕ дор╕г, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, ╕нших об'╓ктах благоустрою загального користування, сан╕тарно-захисних зонах;
• виконання роб╕т з обстеження як╕сного та к╕льк╕сного стану зелених насаджень, як╕ п╕длягають видаленню та п╕дготовки документ╕в щодо ╖х видалення;
• кв╕ткове оформлення об’╓кт╕в зеленого господарства в м╕ст╕;
• надання платних послуг, пов’язаних з благоустро╓м, озелененням ╕ кв╕тковим оформленням територ╕й, ╕нтер’╓р╕в тощо;
• зд╕йснення комерц╕йно╖, торг╕вельно╖, торг╕вельно-закуп╕вельно╖, постачально-збутово╖ д╕яльност╕, оптово╖ ╕ роздр╕бно╖ реал╕зац╕╖ продукц╕╖ власного ╕ невласного виробництва, комерц╕йно╖ ╕ ком╕с╕йно╖ торг╕вл╕, в т.ч. через мережу власних та орендованих магазин╕в, об’╓кт╕в торг╕вл╕, склад╕в, баз тощо;
• ╕н╕ц╕ювання перед м╕ською радою питань, щодо залучення кошт╕в п╕дпри╓мств, орган╕зац╕й та ╕нвестор╕в, незалежно в╕д форм власност╕, для озеленення територ╕╖ м╕ста;
• вирощування посадкового матер╕алу дерев ╕ кущ╕в, кв╕тково╖ продукц╕╖, реал╕зац╕я вирощено╖ продукц╕╖, надання транспортних послуг, розробка грунт╕в механ╕чними та спец╕альними засобами ╕ зд╕йснення ╕нших роб╕т, пов’язаних з озелененням м╕ста;
• ручне та механ╕зоване прибирання територ╕╖ м╕ста;
• зд╕йснення контролю за використанням об’╓кт╕в благоустрою в╕дпов╕дно до ╖х функц╕онального призначення на засадах ╖х рац╕онального використання з урахуванням вимог Закону Укра╖ни «Про благоустр╕й населених пункт╕в», Правил благоустрою та утримання територ╕й м╕ста Яготин та ╕нших вимог, передбачених чинним законодавством;
• залучення в установленому порядку п╕дпри╓мств та/або орган╕зац╕й, розм╕щених на територ╕╖ м╕ста Яготин, до участ╕ в робот╕ з благоустрою м╕ста ╕ закр╕плених за ними територ╕й.


СПЕЦ╤АЛ╤ЗОВАНЕ КОМУНАЛЬНЕ П╤ДПРИ╢МСТВО ЯГОТИНСЬКО╥ М╤СЬКО╥ РАДИ "РИТУАЛ"

07700 Ки╖вська обл. м. Яготин вул. Шевченка, 204

Тел. 067-931-84-22
Тел./факс (04575) 5-44-91

e-mail: skp_rutyal@@ukr.net

Начальник – Смагл╕й ╤гор Михайлович

Основними напрямками д╕яльност╕ П╕дпри╓мства ╓:
• надання вс╕х визначених законодавством Укра╖ни вид╕в ритуальних послуг, в тому числ╕, але не виключно передбачених м╕н╕мальним перел╕ком ритуальних послуг зг╕дно Закону Укра╖ни «Про поховання та похоронну справу» забезпечення благоустрою та функц╕онування м╕сць поховання, в╕дпов╕дно чинного законодавства Укра╖ни про поховання та похоронну справу;
• зд╕йснення торг╕вельних операц╕й по реал╕зац╕╖ власних та придбання атрибут╕в ╕ супутн╕х товар╕в;
• надання транспортних послуг (ритуальних, пасажирських та вантажних перевезень ) в тому числ╕ транспортування т╕ла померлого на територ╕╖ Укра╖ни та за ╖╖ межами;
• виконання художньо-декоративних та оздоблювальних роб╕т;
• гуртова та роздр╕бна торг╕вля товарами широкого вжитку;
• зд╕йснення д╕яльност╕ пов’язано╖ з придбанням та реал╕зац╕╓ю матер╕альних ресурс╕в, транспортних засоб╕в ╕ запасних частин до них, • автомоб╕льних шин та ╕ншого техн╕чного обладнання;
• виробництво продукц╕╖ виробничо-техн╕чного призначення ╕ товар╕в народного споживання;
• надання ╕нформац╕йних, комерц╕йних, транспортних та ╕нших платних послуг суб’╓ктам п╕дпри╓мницько╖ д╕яльност╕ та населенню;
• зд╕йснення буд╕вельно-монтажних, ремонтно-буд╕вельних та п╕дрядних роб╕т;
• ремонт, виготовлення, реал╕зац╕я та встановлення намогильних споруд;
• вирощування та реал╕зац╕я зелених культур та кв╕т╕в;
• надання послуг з упорядкування (утримання) могил;
• виконання роб╕т з демонтажу могил, ексгумац╕╖ та перезахоронення;
• орган╕зац╕я платно╖ охорони приватного автотранспорту в╕дв╕дувач╕в кладовищ та платного користування громадськими вбиральнями;
здача в оренду прим╕щень, буд╕вель, споруд, устаткування та ╕ншого окремого ╕ндив╕дуально визначеного майна;
• посередницька д╕яльн╕сть;
• господарська д╕яльн╕сть на догов╕рних засадах з ф╕зичними особами та суб’╓ктами господарсько╖ д╕яльност╕ вс╕х форм власност╕, в тому числ╕ з ╕ноземними по наданню послуг, виконанню роб╕т;
• ╕нш╕ види д╕яльност╕, не заборонен╕ чинним законодавством Укра╖ни.


КОМУНАЛЬНЕ П╤ДПРИ╢МСТВО «ЯГОТИНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛ╤ННЯ ВОДОПРОВ╤ДНО-КАНАЛ╤ЗАЦ╤ЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

07700 Ки╖вська обл. м. Яготин вул. Каштанова алея, 4

Тел./факс (04575) 5-41-82

e-mail: vodokanal_ya@i.ua

Начальник - Дзюба Микола ╤ванович

Комунальне п╕дпри╓мство “Яготинське виробниче управл╕ння водопров╕дно-канал╕зац╕йного господарства” нада╓ послуги населенню, п╕дпри╓мствам ╕ орган╕зац╕ям м╕ста з безпереб╕йного постачання споживачам питно╖ води, проводить ╖╖ лабораторний анал╕з. Забезпечу╓ водов╕дведення, проводить збирання ╕ оброблення виробничо-побутових ст╕чних вод, протипожежн╕ роботи.


КОМУНАЛЬНЕ П╤ДПРИ╢МСТВО ЯГОТИНСЬКО╥ М╤СЬКО╥ РАДИ «М╤СЬКСВ╤ТЛО»

вул. Розумовського, 5
Ки╖вська обл. м. Яготин, 07700

Тел./факс (04575) 2-21-30

e-mail: misksvitlo@gmail.com

Начальник – Б╕лаш Володимир Миколайович

Основними напрямками д╕яльност╕ П╕дпри╓мства ╓:
• Надання послуг з експлуатац╕╖ та поточного ремонту електромереж зовн╕шнього осв╕тлення м╕ста Яготин.
• Зд╕йснення реконструкц╕╖, кап╕тального ремонту та буд╕вництва електромереж зовн╕шнього осв╕тлення м╕ста Яготин.
• П╕дготовка техн╕чно╖ та проектно-кошторисно╖ документац╕╖.
• Техн╕чне обслуговування, поточний та кап╕тальний ремонти, реконструкц╕я, буд╕вництво електромереж зовн╕шнього осв╕тлення та осв╕тлювальних установок, як╕ належать суб’╓ктам господарювання незалежно в╕д форми власност╕ на догов╕рн╕й основ╕.
• Виконання роб╕т по монтажу та експлуатац╕╖ об’╓кт╕в реклами, арх╕тектурно-декоративного осв╕тлення буд╕вель, споруд, монумент╕в.
• Виконання монтажу конструкц╕й внутр╕шн╕х ╕нженерних мереж ╕ систем.


КОМУНАЛЬНЕ П╤ДПРИ╢МСТВО ЯГОТИНСЬКО╥ М╤СЬКО╥ РАДИ «ЯГОТИНСЬКА ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦ╤ЙНА КОНТОРА»

07700 Ки╖вська обл. м. Яготин вул. Шевченка, 204

Тел. 5-36-63
Тел./факс (04575) 5-44-91

e-mail: jekyagotin@ukr.net

Начальник – Б╕лаш Олександр Володимирович

Видами д╕яльност╕ ╓:
• Комплексне обслуговування об'╓кт╕в;
• Надання в оренду й експлуатац╕ю власного чи орендованого нерухомого майна;
• Буд╕вництво дор╕г ╕ автострад;
• ╤нш╕ види роздр╕бно╖ торг╕вл╕ в неспец╕ал╕зованих магазинах;
• Виробництво ╕нших дерев'яних буд╕вельних конструкц╕й ╕ столярних вироб╕в; дерев'яно╖ тари; бетонних розчин╕в, готових для використання; сухих буд╕вельних сум╕шей; ╕нших вироб╕в ╕з бетону г╕псу та цементу;
• Виготовлення: вироб╕в ╕з бетону для буд╕вництва; ╕з г╕псу для буд╕вництва; вироб╕в ╕з волокнистого цементу;
• Штукатурн╕ роботи; покриття п╕длоги й облицювання ст╕н; малярн╕ роботи та скл╕ння; ╕нш╕ роботи ╕з завершення буд╕вництва;
• Установлення столярних вироб╕в;
• Загальне прибирання будинк╕в;
• ╤нша д╕яльн╕сть ╕з прибирання будинк╕в ╕ промислових об'╓кт╕в;
• Покр╕вельн╕ роботи;
• Д╕яльн╕сть: у сфер╕ арх╕тектури; ╕нжин╕рингу, геолог╕╖ та геодез╕╖, надання послуг техн╕чного консультування в цих сферах;
• Вантажний автомоб╕льний транспорт;
• Надання послуг перевезення речей (пере╖зду).


            


© 2013 Розробка та техн╕чна п╕дтримка ╤СП Т╤М. Вс╕ права застережено. Сайт працю╓ на основ╕ CMS "Adviser".
При повному або частковому використанн╕ матер╕ал╕в, що розм╕щен╕ на сайт╕, посилання на сайт обов'язкове.
В╕дпов╕дальн╕сть за достов╕рн╕сть матер╕ал╕в поклада╓ться на ╖х автор╕в. Адм╕н╕страц╕я сайту не завжди под╕ля╓ думку автор╕в наведених матер╕ал╕в.